Algemene Voorwaaarden

Apolo hanteert Algemene Voorwaarden voor opdrachten.

Waarom?

Apolo wil bij elke opdracht duidelijke en heldere afspraken, waardoor achteraf - zowel voor de opdrachtgever als voor ons - geen onverwachte omstandigheden kunnen ontstaan.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Apolo.

Inzien?

Download hier de complete voorwaarden.