Apolo Facilitair- en beveiligingsmanagement

Vraagstukken van een opdrachtgever worden door brede kennis en ervaring snel vertaald in passende oplossingen. De toegevoegde waarde uit zich onder meer door daadkracht, professionaliteit, flexibiliteit en degelijkheid.

Gezien de snelheid waarin de facilitaire dienstverlening vaak moet functioneren, is een pragmatische oplossing vaak het beste. Samen met u wordt gezocht naar een oplossing waar u direct mee uit de voeten kunt, maar die ook toekomst gericht is en past binnen uw kaders van kwaliteit, kosten en tijd.

De aandachtsgebieden vullen elkaar onderling aan en dat maakt het mogelijk om projecten vanuit meerdere gezichtspunten en invalshoeken te benaderen.