Ons werk

Apolo is onafhankelijk en gespecialiseerd in facilitair- en beveiligingsmanagement. Advisering, ondersteuning en implementatie van facilitaire- en beveiligingsvraagstukken zijn de kernwoorden waar opdrachtgevers op kunnen rekenen. Geen dikke rapporten, maar oplossingen worden geboden. Meedenken met de organisatie is het motto.

Uw succes

Apolo wil een partner zijn bij wie de belangen op facilitair- en beveiligingsgebied in vertrouwde handen zijn. Een langdurige samenwerking is het uitgangspunt, waarbij de belangen van u als opdrachtgever voorop staan.

Apolo heeft ervaring op de volgende gebieden: politie, financiële administratie, automatisering, beveiliging, facilitair management en project management. Deze aandachtsgebieden vullen elkaar aan, waardoor een efficiënte, professionele en pragmatische aanpak mogelijk is.

Uw medewerkers worden vanaf het begin betrokken bij het project, waardoor draagvlak wordt gecreëerd en een natuurlijke overdracht naar uw eigen organisatie ontstaat.

Onze visie

De kracht van Apolo ligt in de mogelijkheid om facilitaire vraagstukken in relatie / combinatie te brengen met de - onlosmakelijk verbonden - deelgebieden automatisering en beveiliging, waardoor een op elkaar afgestemd geheel ontstaat.

 

Samen met de kennis op projectmanagementniveau biedt deze paraplu-visie u de garantie dat niet alleen wordt gekeken naar het facilitaire vraagstuk, maar een oplossing wordt geboden waar uw organisatie mee verder kan.

Neem contact op