Het team

Projecten worden gestructureerd en doelmatig uitgevoerd, waarbij leiding wordt gegeven aan projectteamleden en toezicht wordt gehouden op de gewenste voortgang en kostenbeheersing. Projectteamleden kunnen medewerkers van de opdrachtgever zijn en/of medewerkers van één of meerdere uitvoerende partijen.

Voorbereiding

In het aanvraagstadium wordt meegedacht over de invulling van het project door het doornemen van de oplossingsrichting, het controleren van de gegevens (zoals budgetten) en het inschatten van de risico's en mogelijke consequenties.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering wordt het project continue getoetst aan de hand van de planningen. Zonodig wordt bijgestuurd en er wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Ook de kosten worden bewaakt van zowel het budget als de gerealiseerde kosten.

Projectleiding

Gedurende het gehele project wordt leiding geven aan het projectteam door onder andere het organiseren van de werkzaamheden, het stimuleren, begeleiden en instrueren van de teamleden en houden van werkoverleg.