Stichting Philadelphia Zorg - Leveranciersmanagement

Januari 2019 - September 2019

De afdeling Huisvesting en Facilitair van Stichting Philadelphia Zorg heeft te maken met zeer veel leveranciers.
Zij wil daarbij ontzorgt worden en is op zoek naar langdurig partnership met haar leveranciers. Het ontbreekt daarbij echter aan een goede sturing.

Aan Apolo is gevraagd het leveranciersmanagement in te richten, uit te voeren en over te dragen aan de onlangs benoemde leveranciersmanager.

Terug naar overzicht