Stichting Philadelphia Zorg - Brandveiligheid

Oktober 2018 - Januari 2019

Stichting Philadelphia Zorg kent hoge prioriteit toe aan brandveiligheid. In haar visie stelt SPZ de cliënt centraal en wordt die zo goed mogelijk beschermd.
Vanuit haar zorgplicht heeft SPZ de ambitie om, op basis van geldende wet- en regelgeving, de brandveiligheid risicogericht aan te pakken.
Waar wet- en regelgeving de minimale eisen aan brandveiligheid voorschrijven, streeft SPZ naar maatwerk per (zorg)locatie. Ook wanneer dit betekent dat er meer maatregelen moeten worden genomen dan vereist.

Aan Apolo is gevraagd de inkoop van Integraal Brandveiligheidbeheer (IBB) te begeleiden.

Terug naar overzicht